Alaperän yhteismetsä

25.1.2019

Alaperän yhteismetsän kota Pitkäjärvellä on avattu yleiseen käyttöön.

28.12.2018

Osakaskunnan kokouksessa vahvistetiin tulevan vuoden toimintasuunnitelma. Yhteismetsän hakkuut ovat edenneet hyväksytyn kestävän hakkuusuunnitteen mukaisesti ja kun yhteismetsän rahatilanne on hyvä niin tulevana toimintavuonna myydään puuta normaalia vähemmän mikäli puun hinta lähtee laskuun. Kokous hyväksyi myös hoitokunnan esityksen tilan Hannuniemi RN:o 583-402-108-3 (ala 42,97 ha) ostamisen yhteismetsän osakaskunnalle hintaan 16.000 euroa siten, että kauppahintaan sisältyvät ko. tilan osuudet Alaperän yhteismetsään ja muut osuudet yhteisiin.

28.12.2018

Alaperän yhteismetsän osakaskunnan syyskokouksessa 15.12. valittiin hoitokunnasta erovuorossa oleva Juhani Talvensaari uudelleen hoitokuntaan seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Hänet valittiin myös hoitokunnan puheenjohtajaksi kaudelle 2019. Talvensaaren henkilökohtaiseksi varajäseneksi hoitokuntaan valittiin Lasse Ollila. Tilintarkastajana jatkaa tilintarkastus Enbuske.

24.8.2018

Alaperän yhteismetsä osallistuu karhun yhteislupapyyntialueeseen (ohje sivulla karhunmetsästys) ja osakkaiden pienriistan metsästyslupien hinnat löytyvät sivulta pienriistanmetsästys.

24.8.2018

Osakkaille tarkoitetun hirvenlihapaketin jakoon halukkaiden tulee ilmoittautua hoitokunnan puheenjohtajalle (puh. 0400208976) mahdollisimman pian kuitenkin viimeistään 8.9. mennessä. Lihapaketin koko on entinen n. 30 kg ja siitä peritään kaatolupamaksua varten 30 euroa. Tarkemmat ohjeeet sivulla hirvenmetsästys.

14.5.2018

Yhteismetsän kevätkokous on kokouksessaan 12.5. vahvistanut yhteismetsän toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen koskien toimintavuotta 2017. Lisäksi kevätkokous hyväksyi hoitokunnan esityksen ylijäämän jakamisesta 2 euroa/10000 osuus siten että rahat ovat osakkaiden tileillä 26.5. mennessä. Mikäli osakas ei siihen mennessä saanut ylijäämämaksua tililleen niin pyydämme ottamaan yhteyttä hoitokunnan puheenjohtajaan puh: 0400208976. Huom! Osakkaan velvollisuus on ilmoittaa mahdollisista tilimuutoksista yhteismetsälle.

13.5.2018

Yhteismetän hoitokunta on hyväksynyt Pitkäjärven kalastussäännön kaudelle 2018 – 2019. Kalastussääntö on päivitetty sivulle Kalastus.

12.12.2017

Alaperän yhteismetsän osakaskunnan kokouksen henkilövalinnat 9.12. tehtiin sopuisasti. Poismuuton takia hoitokunnasta eronnen Jaana Hannolan tilalle valittiin Anna-Maria Mettiäinen ja hänen varahenkilökseen Sisko Lahti. Hoitokunnasta erovuorossa ollut Pentti Hannuniemi valittiin uudelleen seuraavalle kolmivuotiskaudelle ja hänen varahenkilökseen valittiin Olavi Luoma-aho. Hoitokunnan puheenjohtajaksi kaudelle 2018 valittiin Juhani Talvensaari. Hoitokunnan tiedot päivitetty sivulle organisaatio>hallinto.

12.12.2017

Alaperän yhteismetsän osakaskunnan syyskokouksessa 9.12.2017 vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2018. Toimintasuunnitelman mukaan hoitokunta myy puuta markkinatilanteen mukaan. Suunnitelman mukaan hoitokunta tekee tarjouksen kaikille yhteismetsän osakkaille osakkaan kantatilan tai tietyn palstan liittämisestä osuuksia vastaan yhteismetsään jos osakas pyytää tästä tarjousta. Kokouksessa hyväksytyn esityksen mukaan yhteismetsä päivittää metsäsuunnitelmaansa siten, että siihen liitetään viime vuosina ostoilla hankitut tilat ja myös sopimuksilla liitetyt tilat pinta-alaltaan 549 ha ja samalla päivitetään tehdyt hakkuut ja hoitotyöt. Yhteismetsän kotisivut on tarkoitus uusia helppokäyttöisimmiksi ja lisäksi hankitaan yksi valvontakamera lisää.

23.11.2017

Alaperän yhteismetsän osakaskunnan syyskokous pidetään osoitteessa Sodankyläntie 16 98500 Pelkosenniemi (Pelkosenniemen vanha koulu 1 krs.) la 9.12.2017 alkaen klo 12.00. Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus 11.30 – 11.50. Kokouksessa käsitellään varsinaisen syyskokouksen asiat (ohjesäännön 6§). KAHVITARJOILU. Kaikki kokoukseen osallistuvat saavat pienen paketin mukaan kotiinviemiseksi. Kokouksen tarkempi esityslista sivulla tiedotteet.

20.8.2017

Osakkaille tulevien hirvenlihaosuuksien jakoon halukkaiden tulee ilmoittautua hoitokunnan puheenjohtajalle viimeistään 31.8. mennessä joko puhelimitse n:o 0400208976 tai sähköpostilla juhani.talvensaari@alaperanyhteismetsa.fi. Tarkemmat tiedot hirvenmetsästyksestä sivulla hirvenmetsästys.

20.8.2017

Osakkaan pienriistan metsästysluvasta tulee maksaa ennen metsästykseen ryhtymistä 10 euron lupamaksu. Ohjeet sivulla pienriistanmetsästys.

20.8.2017

Yhteismetsä on hoitokunnan päätöksen mukaisesti mukana karhun yhteispyyntilupa-alueessa, josta tarkemmat tiedot sivulla karhunmetsästys.

16.5.2017

Pitkäjärven kalastussääntö kaudelle 1.5.2017 – 30.4.2018 on hyväksytty hoitokunnan päätöksellä. Kalastussääntö on päivitetty sivulle kalastus. Lupamaksut pysyivät ennallaan, siian istustusmääriä on nostettu 2016 alkaen.

16.5.2017

Osakaskunnan kevätkokous vahvisti kokokouksessaan 13.5. yhteismetsän tilinpäätöksen tilikaudelta 2016. Samalla kokous päätti jakaa ylijäämää osakkaille 1,5 euroa/10000 osuus siten että rahat ovat osakkaiden tileillä 30.5. mennessä.

15.4.2017

Alaperän yhteismetsän osakaskunnan kevätkokous pidetään osoitteessa Sodankyläntie 15 98500 Pelkosenniemi (Pelkosenniemen vanha koulu 1 krs.) la 13.5.2017 alkaen klo 12.00. Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus 11.30 – 11.50. Kokouksessa käsitellään varsinaisen kevätkokouksen asiat (ohjesäännön 6§). KAHVITARJOILU.

23.2.2017

Hoitokunta on kokouksessaan 23.2. valinnut hoitokunnan varapuheenjohtajaksi Pentti Hannuniemen. Alaperän yhteismetsän hirvilupien hakijaksi valittiin Juhani Talvensaari.

17.1.2016

Alaperän yhteismetsän Pitkäjärven kota on avattu yleiseen käyttöön. Polttopuuta löytyy pihalla olevasta liiteristä. Pyydämme huolehtimaan käyttäjiä siitä että kodassa on aina seuraaville tulijoille polttopuuta valmiina käytettäväksi.

14.12.2016

Syyskokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvioehdotuksen seuraavalle tilikaudelle, talousarviossa on varattu rahaa mm. Mantekosken suuntaan menevän metsätien suunnitteluun ja rakentamiseen, lisäksi rahaa on varattu yhteismetsän historiikin kirjoittamiseen.

14.12.2016

Syyskokous hyväksyi hoitokunnan esityksen ostaa tilan Akanmaa 583-402-56-22 Mantekosken palsta hintaan 12.500 euroa.

14.12.2016

Yhteismetsän syyskokouksessa 11.12. tehtiin henkilävalintoja; hoitokunnan erovuoroinen jäsen Jaana Hannola valittiin uudelle kolmivuotiskaudelle ja varalle valittiin Anna-Maria Mettiäinen. Hoitokunnan puheenjohtajana tulevalla tilikaudella 2017 toimii Juhani Talvensaari.

14.12.2016

Osakaskunnan syyskokouksessa 11.12. 2016 päätettiin jakaa ylimääräinen ylijäämä 1,5 euroa/10000 osuus osakkaille. Maksut osakkaille on tänään hoidettu joten ylijäämämaksut pitäisi olla viimeistään torstaina 15.12 osakkaiden tileillä. Jos maksua ei ole tullut niin pyydämme ottamaan yhteyttä hoitokunnan puheenjohtajaan puh: 0400208976.

2.12.2016

Alaperän yhteismetsän osakaskunnan syyskokous pidetään su 11.12.2016 klo 13:00 Pelkosenniemen seurakuntasalissa (kirkon takana Kirkkokatu 10). Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus 12:30 – 12:50. Esillä ohjesäännön 6§:n asiat, lisäksi käsitellään hoitokunnan esitys määräalan ostamisesta tilasta Akanmaa 583-402-56-22; Mantekosken palsta pinta-ala 9,1 ha hintaan 12.500 euroa ja lisäksi käsitellään hoitokunnan esitys ylimääräisen ylijäämän jakamisesta 1,5 euroa/10000 osuus. Kokouksen jälkeen yhteismetsä tarjoaa kokousedustajille ruokailun n. klo 14:30 jonka vuoksi pyydetään ilmoittamaan osallistumisesta kokoukseen etukäteen viimeistään ke 7.12. mennessä. Kokouksen esityslista päivitetty sivulle Organisaatio/Tiedotteet.8.9.2016

Alaperän yhteismetsän mailla on metsäkanalinnuille samat metsästysajat kuin muutoin Pelkosenniemen kunnan alueella eli metson metsästysaika alkaa 10.9 ja päättyy 31.10, teeren metsästysaika alkaa 10.9 mutta päättyy jo 10.lokakuuta. Riekko ja pyy on kokonaan rauhoitettu metsästykseltä kuluvana syksynä.

18.8.2016

Alaperän yhteismetsän metsästyslupa-asiapäätökset on päivitetty sivuille pienriistan metsätys, hirvenmetsästys ja karhunmetsästys. Kanalintujen vieraslupia ulkopuolisille ei myydä tulevalle syksylle johtuen huonosta kanalintukannasta. Osakkaiden omille vieraille on käytettävissä 10 kpl kolmen vuorokauden lupia.

17.5.2016

Yhteismetsän osakaskunnan kokous hyväksyi yhteismetsän tilinpäätöksen tilivuodelta 2015 ja päätti jakaa ylijäämää osakkaille 1,5 euroa/10000 osuus. Ylijäämämaksut ovat osakkaitten tileillä viimeistään 27.5. Jos maksua ei ole tullut niin pyydämme ottamaan yhteyttä hoitokunnan puheenjohtajaan, huom. osakkaan velvollisuus on ilmoittaa pankkitilinsä muutoksista hoitokunnalle.

17.5.2016

Yhteismetsän osakaskunnan kokous 14.5.2016 hyväksyi hoitokunnan esityksen kolmen määräalan (palstan) ostosta tilasta Kilpirova 583-402-40-33 hintaan 46.000 euroa.

29.4.2016

Yhteismetsän hoitokunta on päättänyt järjestää osakaskunnan ns. kevätkokouksen la 14.5.2016 alkaen klo 12.00 Pelkosenniemen kunnan teknisen viraston kokoustilassa ( paloasema) osoitteessa Kemijärventie 6 B 98500 Pelkosenniemi. Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus 11:30 – 11:50. Kokouksessa käsitellään ohjesäännön 6 §:ssä mainitut asiat ja lisäksi päätetään kiinteistökaupan vahvistaminen (hoitokunta esittää että Alaperän yhteismetsän osakaskunta ostaisi tilasta Kilpirova 583-402-40-33 kolme palstaa pinta-alaltaan 86,9 ha hintaan 46.000 euroa). Kokouksen esityslista on päivitetty sivulle Organisaatio/Tiedotteet.

29.4.2016

Alaperän yhteismetsän hoitokunta on hyväksynyt kokouksessaan 29.4. Pitkäjärvn kalastussäännön kaudelle 1.5.2016 – 30.4.2017. Pitkäjärven kalastussääntö päivitetty sivulle kalastus.

16.12.2015

Alaperän yhteismetsän osakaskunnan syyskokous valitsi hoitokunnan erovuoroisen jäsenen Juhani Talvensaaren uudelleen kolmivuotiskaudelle 2016 -2018 ja hänen hekilökohtaiseksi varamieheksi valittiin Lasse Ollila. Yhteismetsän hoitokunnan puheenjohtajaksi valittiin kaudelle 2016 Juhani Talvensaari. Tilintarkastajaksi kaudelle 2016 kokous valitsi Tuomas Enbusken/Tilintarkastus Enbuske Oy.

16.12.2015

Alaperän yhteismetsän osakaskunnan kokous hyväksyi syyskokouksessaan 13.12. hoitokunnan laatiman toimintasuunnitelman ja talousarvioehdotuksen vuodelle 2016. Kokous antoi hoitokunnalle valtuudet myydä puuta markkinatilanteen mukaisesti jolloin myytävän puun määrä riippuu kysynnästä ja puun hinnasta.

3.12.2015

Alaperän yhteismetsän osakaskunnan syyskokous järjestetään Pelkosenniemen kunnantalolla su 13.12.2015 klo 12.00. Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastukset klo 11.30 – 11.50. Esityslista päivitetty sivulle organisaatio/tiedotteet. TERVETULOA!

17.8.2015

Alaperän yhteismetsän metsästyslupa-asiapäätökset on päivitetty sivuille pienriistan metsätys, hirvenmetsästys ja karhunmetsästys. Kanalintujen vieraslupia ulkopuolisille ei myydä tulevalle syksylle johtuen huonosta kanalintukannasta. Osakkaiden omille vieraille on käytettävissä 10 kpl kolmen vuorokauden lupia.

17.8.2015

Alaperän yhteismetsä jakaa osakkaille 3 aikuista ja 2 hirvenvasaa. Näitä hirvenlihapaketteja ( 30 kg) haluavien osakkaiden tulee ilmoittautua hoitokunnan puheenjohtajalle viimeistään 23.9. mennessä puh: 0400208976.

10.5.2015

Osakaskunnan kevätkokous päätti jakaa ylijäämää osakaille 1,5 euroa/10000 osuus. Ylijäämä maksetaan osakkaiden esittämille tileille 22.5. mennessä. Mikäli et ole tuohon mennessä saanut ylijäämämaksua tilillesi niin pyydämme ottamaan yhteyttä hoitokunnan puheenjohtajaan puhelin 0400208976.

10.5.2015

Alaperän yhteismetsän osakaskunnan kevätkokous 9.5. hyväksyi hoitokunnan laatiman toimintakertomuksen ja tilit sekä tilinpäätöksen tilikaudelta 2014.

7.5.2015

Yhteismetsän hoitokunta on valtuuttanut Pentti Hannuniemen toimimaan kalastuksen valvojan yhteismetsän vesialueilla kuten Pitkäjärvellä.

6.5.2015

Alaperän yhteismetsä järjestää osakkailleen tutustumisretken Keitele Croupin omistamalle Lappi Timberin sahalle ja lämpölaitokselle perjantaina 15.5 Kemijärvellä. Alustava aikataulu on seuraava: lähtö Pelkosenniemen Seolta klo 11:00. Tutustuminen tuotantolaitokseen ja kuullaan puun markkinakatsaus klo 12:00 – 13:00. Ruokailu Mestari Kievarissa klo 13:30 jonka jälkeen tarpeen mukaan kaupoissa käyntiä siten että lähtö Pelkosenniemelle noin klo 15:00. Retkelle tulee ilmoittautua viimeistään ti 12.5 Juhani Talvensaarelle puh 0400208976. Yhteismetsän osakkaat voivat halutessaan ottaa mukaan puolison tai seuralaisen, matka on kaikille osallistujille ilmainen. TERVETULOA!

27.4.2015

Alaperän yhteismetsän osakaskunnan kevätkokous pidetään Pelkosenniemen kunnan talolla la 9.5.2015 alkaen klo 12.00. Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus 11.30 – 11:50. Käsiteltävät asiat normaalit kevätkokouksen asiat, ohjesääntö 6§:n mukaisesti. TERVETULOA! Hoitokunta tarjoaa kakkukahvit. Sivulla tiedotteet esityslista, kutsu ja valtakirja.

27.4.2015

Alaperän yhteismetsän hoitokunta esittää ylijäämän jakoa osakkaille 1,5 euroa/10000 osuus. Ylijäämän jako vahvistetaan vasta osakaskunnan kevätkokouksessa.

27.4.2015

Pitkäjärven kalastussääntö on uusittu, uusi kalastuskausi alkaa 1.5. ja päättyy 30.4.2016. Ohjeet päivitetty sivulle kalastus.