ALAPERÄN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN SYYSKOKOUS


Paikka: Pelkosenniemi, kunnan valtuustosali(vanhan koulun tiloissa 1 krs)

Aika: la 9.12.2017 kello 12.00

Työjärjestys:


1 § KOKOUKSEN AVAUS


2 § VALITAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI


3 § VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT

4 § VAHVISTETAAN OSANOTTAJA- JA ÄÄNILUETTELO


5 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

6 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

7 § VAHVISTETAAN HOITOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN JA HOITOKUNNAN JÄSENTEN PALKKIOT

8 § HOITOKUNNAN EROVUOROISEN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VAALI SEKÄ HOITOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN VAALI

(erovuorossa Pentti Hannuniemi sekä hänen henkilökohtainen varajäsen Sanna Lakso, lisäksi päätetään eron myöntämisestä hoitokunnasta Jaana Hannolalle hänen omasta pyynnöstään ja valitaan hänen tilalleen uusi jäsen toimikauden loppuun)


9§ VALITAAN TILINTARKASTAJA JA MAHDOLLINEN VARATILINTARKASTJA JA VAHVISTEAAN TILINTARKASTAJAN PALKKIO


10§ TALOUSARVION JA TOIMINTASUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN TOIMINTAVUODELLE 2018

11§ KÄSITELLÄÄN OSAKKAIDEN ESITTÄMÄT ASIAT JOISTA EI KUITENKAAN VOIDA TEHDÄ PÄÄTÖSTÄ

12§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

ALAPERÄN YHTEISMETSÄ

          OSAKASKUNNAN SYYSKOKOUS

 

                      PAIKKA:         Pelkosenniemen kunnanviraston, valtuustosali.

              AIKA:               la 9.12.2017  klo.12.00

                        Ilmoittautumiset ja valtakirjojen tarkastus 11.30 - 11.50

 

ESILLÄ: Varsinaisen syyskokouksen asiat (ohjesäännön 6§).

                                                      

                           Hoitokunta

                           Tiedustelut: hoitokunnan puheenjohtaja Juhani Talvensaari, puh 0407692686 tai 0400208976

                                                    VALTAKIRJA

 

 

Minä ________________________s. ____ . ____ 19___- _______

 

 valtuutan _____________________  s. ___ . ____ 19___ -______

 

edustamaan itseäni Alaperän yhteismetsän Osakaskunnan kokouksessa

 

Kokouspäivä:  9.12.2017

 

 

 

Paikka ja aika               ____ / ____   2017

 

 

 Allekirjoitus