HIRVENMETSÄSTYS


Hoitokunta on valinnut syksyn 2018 hirvenmetsästyksen johtajaksi Juhani Talvensaaren,

Aki Ollilan yhteislupa/Alaperän yhteismetsä on saanut hirvilupapäätöksen jossa on myönnetty yhteismetsälle 12 lupayksikköä. Siitä valtionmaiden seurueiden osuus ampujien lukumäärän perusteella on 3,5 kaatolupayksikköä. Näin ollen yhteismetsän osuudeksi jäisi 8,5 lupayksikköä.

1)   Metsästyksen johtajana toimii Juhani Talvensaari, joka nimeää varajohtajat.

2)   Yhteismetsän hirvet jaetaan siten että kolmasosa jaetaan n 30 kilon lihaosuuksina osakkaille (peritään 30 euroa lupamaksuna), kolmasosa myydään ja kolmasosa jaetaan pyytäjille. Pyytäjien osuus jaetaan metsästyspäivien perusteella ja siihen lasketaan mukaan myös talkoopäivät.

3)   Yhteismetsän osakkaille lihaosuuksia jaettaessa hoitokunta päätti jatkaa 2012 käyttöön otettua järjestelmää jossa huomioidaan osakkaan yhteismetsäosuuksien määrä seuraavasti yhteismetsälain hengen mukaisesti:

1.     ryhmä vähintään 150 osuutta jaetaan 50% lihaosuuksista

2.     ryhmä 50 – 149 osuutta jaetaan 35 % lihaosuuksista

3.     ryhmä 1- 49 osuutta jaetaan 15 % lihaosuuksista

Tänä vuonna lihaosuuksia jaettaessa huomioidaan aiemmat lihanjaot. Mikäli jossakin ryhmässä haetaan enemmän kuin on jakovaraa niin metsästyksen johtaja suorittaa arvonnan kenelle lihaosuudet jaetaan. Lihaosuutta vaille jääneet huomioidaan seuraavana vuonna mikäli hakevat tuolloin osakkaan lihaosuutta. Mikäli jossakin ryhmässä hakijoita on vähemmän kuin jakoperää, siirretään loput seuraavaan ryhmään. Lihaosuus jakoon pyrkivien osakkaiden tulee ilmoittautua viimeistään 8.9. hoitokunnan puheenjohtajalle (0400208976). Osakkaan tulee hakea itse lihaosuutensa ja suorittaa samalla siitä maksu.