Yhteismetsän hoitokunnan päätöksen mukaisesti Alaperän yhteismetsä osallistuu karhun yhteislupa-alueen pyyntiin 2018.


Päätös tarkoittaa yhteislupa-alueen sääntöjen mukaan sitä, että yhteismetsän osakas maksamalla

20 € yhteislupahakutilille n:o 564234-30010350 saa pyytää karhua metsästysaikana kulloisen kiintiön rajoissa yhteismetsän ja yhteisluvassa olevien metsästysseurojen mailla kaudella 2018.

Karhunpyyntiluvan ostajalla on velvollisuus selvittää kunkin yhteisluvassa olevien metsästysseu-

rojen luvalliset alueet.


Pelkosenniemen rhy:n kotisivulta osoitteesta: www.pelkosenniemenrhy.websivut.info/ voi tarkistaa mitkä metsästysseurat kuuluvat karhun yhteispyyntilupa-alueeseen ja tarkemmat ohjeet karhun metsästykseen ja saaliin ilmoittamiseen.